Precisiebemester voor mineralenconcentraat

GEBR. REINTJES IN VEULEN SCOORT MET SLOOTSMID-PRECISIEBEMESTER


Duurder wordende kunstmest én mestverwerkers die meer afzet voor mineralenconcentraten zochten, waren voor Gebr. Reintjes aanleiding om een eigen bemester te lanceren. Deze kan mineralenconcentraat in heel lage giften en gemengd met drijfmest uitrijden. Reintjes stuurt hiermee op de mogelijke toelating van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger en speelt zo in op de kringlooplandbouw.


Bron: www.cumela.nl/grondig