Slootsmid boekt succes bij proeven ammoniak emissie

Krijt op mest remt emissie ammoniak

Uitrijden van krijt over een perceel remt de ammoniakuitstoot met gemiddeld 28 procent. Dat blijkt uit veldmetingen op veengrond en zware klei. Door toediening via de Triple-Spray kan daarbij de zode worden gespaard. Een plus ten opzichte van de zodenbemester.

Dat blijkt uit onderzoek door het Nutriƫnten Management Instituut (NMI) in opdracht van ZuivelNL, Slootsmid en Kreco. Het NMI voerde drie veldmetingen uit met een sleufkouter, de Triple-Spray van Slootsmid. Op veengrond en zware klei zijn na de eerste snede mesttoedieningstechnieken gewenst die geen schade aan de zode geven. Dat is lastig met de zodenbemester.

Een alternatief voor de zodenbemester is het toedienen van verdunde mest met de sleepvoetmachine. Dit betekent echter wel dat er, vanwege de verdunning, 1,5 keer zoveel mest moet worden uitgereden. Dat werkt kostenverhogend. Een ander alternatief is om krijtsuspensie, in deze proef Calhix, toe te dienen aan de meststroken met de Triple-Spray. Die heeft hiervoor een aparte tank, waardoor de bemesting in een werkgang kan plaatsvinden.

Fijn van structuur

Het krijt is fijn van structuur en hier kan met weinig product een groot oppervlak worden behandeld. 'Dit krijt werkt als een soort afdekmiddel. Het houdt water vast en aan het oppervlak van dit krijt kan ammoniak worden geabsorbeerd', legt onderzoeker Wim Bussink van NMI-Agro uit.

Op drie momenten, eind augustus 2019, half mei en eind juni 2020, is op venig grasland in het Utrechtse Rhenen een proef uitgevoerd. Onder praktijkomstandigheden, zo was het in augustus 2019 snikheet. In de proeven werd zodenbemesting vergeleken met drie varianten van toediening van krijtsuspensie met de Triple-Spray.

De variatie zit in het om sproeien van krijtsuspensie in twee verdunningen met water na de bemesting en krijt gemengd met runderdrijfmest gevolgd door sproeien van 2 kuub water per hectare met de Triple-Spray. Dit direct mengen met mest had geen effect op de emissie.

Balans prijs en werking

De verdunningen waren 700 liter water met 350 liter krijtsuspensie en met 700 liter krijtsuspensie per hectare. Uit laboratoriumonderzoek kwam dit naar voren als best werkend. 'Daarbij is gekeken naar een balans tussen prijs en werking. Aan de krijtsuspensie hangt ook een prijskaartje. Dat moeten we ook meewegen', stelt Bussink.

Het toedienen van mest met de sleufkouter is vooralsnog niet toegestaan. Bussink: 'We zitten met het onderzoek in het stadium om te zien of aanbrengen van een krijtsuspensie voldoende kansrijk is om de ammoniakemissie te verlagen. In mijn ogen biedt het zeker perspectief, maar hoe kansrijk dit in de praktijk is, moet na overleg met het ministerie van LNV blijken.'


Artikel Nieuwe Oogst

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/01/14/krijt-op-mest-remt-emissie-ammoniak?fbclid=IwAR1uRPnpL_UtK4e4Zq0FzcvRPGxz5SdbYY6HtkXWl7rdoqlSCARXJuFVTwk