Slootsmid SRB Rijenbemester

Toepassing

De SRB maakt het mogelijk om in één werkgang mais te planten én drijfmest aan te wenden direct naast  het zaad. De mest is niet in direct contact met het zaad en belemmert het ontkiemen niet. Zodra de wortels  naar de zijkanten uitlopen komen ze bij de meststoffen waardoor de groei wordt gestimuleerd.
De  opbrengst is hierdoor tot 10% hoger.  Kunstmestbakken kunnen hiermee komen te vervallen. Het zaaiproces van de zaaimachine ondervindt geen enkele hinder van het rijenbemesten.


Standaard uitvoering 

  • De Slootsmid rijenbemestingsset is geschikt voor opbouw aan het Monosem NG-Plus 4 element.
    Andere Monosem elementen of elementen van een andere fabrikant zijn optioneel leverbaar. 
  • Standaard sets beschikbaarvoor 6-, 8- of 12-rijen maiszaaimachine.
  • Tussen het zaaielement en de aandrukrollen wordt een bemestingselement gemonteerd.
  • Het bemestingselement bestaat uit twee schuin geplaatste schijfkouters, twee mestuitlopen met rubberen uitstroommond en een hydraulisch afsluitsysteem voor de mesttoevoer.
  • Montageframe t.b.v. de verdeler.
  • Slangen met stalen spiraal en 50 mm binnendiameter.